Veřejná zakázka: Ozelenění severozápadní části Břeclavi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 87
Systémové číslo: P21V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.06.2021
Nabídku podat do: 28.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ozelenění severozápadní části Břeclavi
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výsadba solitérních dřevin, keřů, stromů a s touto výsadbou souvisejících prací, které budou provedeny v Břeclavi v ulicích Lidická, Generála Šimka,
Na Pěšině, Hřbitovní, U Jánského dvora, Ostrov, Kpt. Jaroše a v okolí DPS Stará Břeclav. Provedena bude také revitalizace dětského hřiště ve St. Břeclavi (mezi ulicemi Hřbitovní
a Generála Šimka). Součástí zakázky je i následná údržba zeleně po dobu následujících 3 let, která spočívá v odplevelení záhonů a zálivce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 994 686 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Město Břeclav
 • IČO: 00283061
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 42/3
  690 81 Břeclav
 • Název oddělení: Externisté

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.breclav.eu)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy