Veřejné zakázky města Břeclavi

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Břeclav.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vozidla na alternativní pohon-Město Břeclav
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 23.06.2021 11:00
Dodávka licencí pro provoz MS Exchange
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2021 21.06.2021 09:00
Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II.etapa, lokalita u základní školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 24.06.2021 09:00
Demolice objektu rodinného domu na ulici Školní 1517/18
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 28.06.2021 09:00
Břeclav - cyklostezka Včelínek – SO 103.2.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 24.06.2021 09:00
Ozelenění severozápadní části Břeclavi
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 28.06.2021 09:00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MĚSTO BŘECLAV – ULICE KUPKOVA, VESLAŘSKÁ. K.H.MÁCHY, SLOVÁCKÁ (SÍDLIŠTĚ), ČERMÁKOVA, HAŠKOVA, U SPLAVU (PARKOVIŠTĚ)
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2021 09.06.2022 09:00
ZŠ Břeclav, Komenského 2 - objektové rozvody strukturované kabeláže
podlimitní Hodnocení 27.05.2021 14.06.2021 09:00
ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 - objektové rozvody strukturované kabeláže
podlimitní Hodnocení 27.05.2021 14.06.2021 09:00
MÚR ulice Lednická
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2021 07.06.2021 09:00
Pořízení kompostérů a kontejnerů na textil v rámci projektu Břeclav kompostuje!
nadlimitní Hodnocení 13.05.2021 08.06.2021 10:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Břeclav
nadlimitní V jednání 02.04.2021 03.05.2021 10:00
Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2021 16.04.2021 09:00
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU, BŘECLAV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 04.02.2021 15:00
ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ S VÍCEÚROVŇOVÝM PARKOVÁNÍM, BŘECLAV
podlimitní Vyhodnoceno 15.10.2020 10.02.2021 15:00
všechny zakázky