Veřejné zakázky města Břeclavi

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Břeclav.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PD - Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 24.05.2021 09:00
ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 - objektové rozvody strukturované kabeláže
podlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 13.05.2021 09:00
ZŠ Břeclav, Komenského 2 - objektové rozvody strukturované kabeláže
podlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 13.05.2021 09:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Břeclav
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 02.04.2021 03.05.2021 10:00
Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2021 16.04.2021 09:00
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU, BŘECLAV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 04.02.2021 15:00
ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ S VÍCEÚROVŇOVÝM PARKOVÁNÍM, BŘECLAV
podlimitní Vyhodnoceno 15.10.2020 10.02.2021 15:00
všechny zakázky