Veřejné zakázky města Břeclavi

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Břeclav.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Evidenční a motivační systém pro město Břeclav
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2020 26.05.2020 09:00
Provozování městské autobusové hromadné dopravy v Břeclavi v letech 2021-2031
nadlimitní Příjem nabídek 27.04.2020 08.06.2020 23:59
Poskytování služeb souvisejících s přípravou veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporu ve vybraných objektech v majetku Města Břeclav a souvisejících s přípravou žádosti o podporu v rámci příslušného programu OPŽP
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2020 04.05.2020 09:00
všechny zakázky