Veřejné zakázky města Břeclavi

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Břeclav.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2023 18.12.2023 09:00
Dodávka nákladního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 04.12.2023 09:00
Pořízení elektromobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 06.12.2023 09:00
Dodávka licencí
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2023 24.11.2023 09:00
Pořízení vozidel s alternativním pohonem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2023 07.11.2023 09:00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, AREÁL BÝVALÉHO CUKROVARU, BŘECLAV
nadlimitní Hodnocení 09.06.2023 03.11.2023 15:00
všechny zakázky