Veřejné zakázky města Břeclavi

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Břeclav.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka multifunkčního komunálního stroje
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 26.02.2020 09:00
Zajištění záznamů ze Zastupitelstva města Břeclav a pozvánek na akce města
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2020 21.02.2020 09:00
Služby datových okruhů na vrstvách L1, L2 a konektivita do sítě internet
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.12.2019 08.01.2020 09:00
Dodávka a implementace komplexního informačního systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.12.2019 03.01.2020 09:00
Dodávka samosběrného zametače
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2019 09.12.2019 09:00
Provozování městské autobusové hromadné dopravy v Břeclavi v letech 2019-2029
nadlimitní Hodnocení 08.03.2019 03.06.2019 10:00
Tereza Břeclav - Dodávky elektrické energie pro Zimní stadion 2019 – 2020
podlimitní Vyhodnoceno 17.10.2018 02.11.2018 11:00
všechny zakázky