Veřejné zakázky města Břeclavi

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Břeclav.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb souvisejících s přípravou veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2024 15.07.2024 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Břeclav - 2. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 29.07.2024 10:00
Místní energetická koncepce pro město Břeclav
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2024 08.07.2024 09:00
Kompostárna Břeclav – bubnový třídič
podlimitní Hodnocení 30.05.2024 24.06.2024 10:30
Kompostárna Břeclav – elektrický smykový nakladač
podlimitní Hodnocení 30.05.2024 24.06.2024 10:00
Operativní leasing osobních automobilů pro město Břeclav
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 11.06.2024 09:00
Předběžná tržní konzultace - Svoz a využití či odstranění odpadu pro město Břeclav
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2024 13.05.2024 23:59
Pořízení elektromobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 24.04.2024 09:00
Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi – výkon činnosti TDI
nadlimitní Hodnocení 23.02.2024 09.05.2024 13:00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, AREÁL BÝVALÉHO CUKROVARU, BŘECLAV
nadlimitní Vyhodnoceno 09.06.2023 03.11.2023 15:00
všechny zakázky