Veřejné zakázky města Břeclavi

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Břeclav.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU, BŘECLAV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 04.02.2021 15:00
Dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 26.10.2020 09:00
Parkoviště Na Valtické
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 27.10.2020 09:00
ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ S VÍCEÚROVŇOVÝM PARKOVÁNÍM, BŘECLAV
podlimitní Prokazování kvalifikace 15.10.2020 30.10.2020 13:00
ZŠ VALTICKÁ/ UČEBNA POD NEBEM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 26.10.2020 09:00
BŘECLAV - regenerace veřejných prostranství v lokalitě Budovatelská, projektová dokumentace v systému BIM – veřejná zakázka
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2020 12.10.2020 09:00
Břeclav – přednádraží, projektová dokumentace v systému BIM
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2020 12.10.2020 09:00
Tiskové služby formou pronájmu
podlimitní Vyhodnoceno 10.09.2020 30.09.2020 09:00
Provozování městské autobusové hromadné dopravy v Břeclavi v letech 2021-2031
nadlimitní Hodnocení 27.04.2020 26.06.2020 14:00
všechny zakázky