Veřejná zakázka: Břeclav - cyklostezka Včelínek – SO 103.2.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 92
Systémové číslo: P21V00000027
Datum zahájení: 10.06.2021
Nabídku podat do: 24.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Břeclav - cyklostezka Včelínek – SO 103.2.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je novostavba cyklostezky úseku II. a přeložení jednoho sloupu a vzdušného NN vedení ve staničení 0,330 km. Začátek úseku cyklostezky ve staničení 0,303 km bude v šířce 3,0 m, dále se bude plynule rozšiřovat na šířku 4,0 m s 0,5 m nezpevněnou krajnicí až do staničení 0,560 km, kde bude překonávat stávající hráz, dále bude cyklostezka pokračovat v šířce 2,50 m až do konce úseku ve staničení 0,864 km, kde bude napojena na chodníkové plochy v ul. Hlavní.
Konstrukce stezky pro cyklisty z asfaltového betonu:
- asfaltový beton obrusný ACO 8 40 mm ČSN EN 13108-1
- spojovací postřik PS-E 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129
- asfaltový beton podkladní ACP 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1
- infiltrační postřik PI-E 0,7 kg/m2 ČSN 73 6129
- štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126
- štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126
- Celkem ∑ min. 400 mm

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 750 331 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Břeclav
 • IČO: 00283061
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 42/3
  690 81 Břeclav

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.breclav.eu)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky