Soutěž o návrh: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ S VÍCEÚROVŇOVÝM PARKOVÁNÍM, BŘECLAV

Informace o soutěži o návrh

fáze soutěže o návrh Ukončeno (v archivu)
Soutěž byla ukončena.
DBID: 57
Systémové číslo: P20V00000030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034417
Datum zahájení: 15.10.2020
Žádost o účast podat do: 30.10.2020 13:00
Návrh podat do: 10.02.2021 15:00

Název a popis předmětu

 • Název: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ S VÍCEÚROVŇOVÝM PARKOVÁNÍM, BŘECLAV

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je řešení veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním v prostoru u křižovatky ulic Slovácké a Stromořadní v Břeclavi. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří objekt pro parkování. Víceúrovňové parkování bude konstrukčně řešeno jako modulová stavba. V 1.etapě budou realizovány úrovně přízemí a 1. podlaží, pojízdné střechy. Předpokládanou optimální celkovou kapacitou 1.etapy bude cca 152 parkovacích míst.
Ve druhé etapě, která je uvažovaným výhledem za předpokladu dořešení souvisejících majetkoprávních vztahů, bude návrh řešení umožňovat nadstavbu o jedno podlaží na celkový počet 2 podlaží a pojízdné střechy, a celkovou kapacitu cca 228 parkovacích míst.
Objekt bude řešen v maximální možné míře jako energeticky soběstačný. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: užší soutěž o návrh
 • Režim: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 271 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Město Břeclav
 • IČO: 00283061
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 42/3
  69002 Břeclav

Adresa kontaktního místa

Návrhy, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.breclav.eu)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě soutěže