Profil zadavatele: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

  • Název: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
  • IČO: 48452734
  • Adresa:
    Na Pěšině 2842/13
    69003 Břeclav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.breclav.eu/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení elektromobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 24.04.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016