Profil zadavatele: Město Břeclav

  • Název: Město Břeclav
  • IČO: 00283061
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 42/3
    690 81 Břeclav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.breclav.eu/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2023 18.12.2023 09:00
Dodávka nákladního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 04.12.2023 09:00
Dodávka licencí
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2023 24.11.2023 09:00
Pořízení vozidel s alternativním pohonem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2023 07.11.2023 09:00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, AREÁL BÝVALÉHO CUKROVARU, BŘECLAV
nadlimitní Hodnocení 09.06.2023 03.11.2023 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016