Profil zadavatele: Město Břeclav

  • Název: Město Břeclav
  • IČO: 00283061
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 42/3
    690 81 Břeclav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.breclav.eu/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Architektonický a krajinářský projekt revitalizace náplavky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2022 14.12.2022 09:00
Plán udržitelné městské mobility města Břeclavi
podlimitní Hodnocení 22.09.2022 20.10.2022 09:00
Budova garáží - rekonstrukce ochrany před bleskem
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2022 25.07.2022 09:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Břeclav
nadlimitní Zadáno 02.04.2021 30.03.2022 12:00
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU, BŘECLAV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 04.02.2021 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016