Profil zadavatele: Město Břeclav

  • Název: Město Břeclav
  • IČO: 00283061
  • Adresa:
    náměstí T. G. Masaryka 42/3
    690 81 Břeclav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.breclav.eu/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž ozvučení zimního stadionu v Břeclavi
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2020 11.01.2021 09:00
Obnova veřejného osvětlení v ulicích Osvobození, Komenského, Havlíčkova, Polní a Hájová v Poštorné
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2020 07.12.2020 09:00
Břeclav – přednádraží, projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.10.2020 09.11.2020 09:00
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU, BŘECLAV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 04.02.2021 15:00
ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ S VÍCEÚROVŇOVÝM PARKOVÁNÍM, BŘECLAV
podlimitní Příjem návrhů 15.10.2020 10.02.2021 15:00
Provozování městské autobusové hromadné dopravy v Břeclavi v letech 2021-2031
nadlimitní Zadáno 27.04.2020 26.06.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016