Profil zadavatele: Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace

  • Název: Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace
  • IČO: 70436304
  • Adresa:
    Křížkovského 642/4
    69002 Břeclav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.breclav.eu/profile_display_19.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení