Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Domov s pečovatelskou službou Břeclav – evakuační výtah a EPS
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby dle požadavku na základě místního šetření a následně vydaného protokolu o kontrole Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, č.j. HSBM-5489-1/2022, ze dne 4. 8. 2022, zpracovaný nprap. Vlastou Kudílkovou. Jedná se o realizaci demontáže stávajícího lůžkového výtahu, který nesplňuje požadavky PBŘ. Následně bude nahrazen lůžkovým evakuačním výtahem. Dále je součástí zakázky provedení vybavení objektu zařízením Elektrické požární signalizace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.breclav.eu)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.04.2023 09:00
Datum zahájení: 15.03.2023 17:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: