Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi – výkon činnosti TDI
Odesílatel Tomáš Konečný
Organizace odesílatele Město Břeclav [IČO: 00283061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2024 14:22:58
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Prodloužení lhůty k podání nabídky

S ohledem na skutečnost, že Zadavateli byly doručeny námitky proti stanovení zadávacích podmínek Veřejné zakázky a Zadavatel potřebuje určitý čas na zhodnocení podaných námitek včetně přijetí rozhodnutí o nich, Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídky o jeden týden, tj. prodlužuje lhůtu pro podání nabídky do 5. 4. 2024 15:00 hod.


Přílohy
- Prodloužení lhůty k podání nabídky.pdf (253.67 KB)