Veřejné zakázky města Břeclavi

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Břeclav.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Domova seniorů Břeclav
nadlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 28.06.2023 10:00
Dodávka velkoformátové multifunkční tiskárny CANON
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2023 18.05.2023 09:00
Dodávka výpočetní techniky - kancelářské
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2023 18.05.2023 09:00
Dodávka výpočetní techniky - informatici
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2023 18.05.2023 09:00
Dodávka výpočetní techniky - dotační tituly
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2023 18.05.2023 09:00
Konektivita do škol
nadlimitní Hodnocení 20.03.2023 21.04.2023 09:00
Revitalizace veřejného sportoviště Pastvisko – dětské hřiště
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2023 27.03.2023 09:00
Modernizace VO ve městě Břeclav
podlimitní Hodnocení 23.01.2023 14.02.2023 08:00
všechny zakázky