Veřejné zakázky města Břeclavi

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Břeclav.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Operativní leasing osobních automobilů pro Město Břeclav
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 09:00
Úpravy zastávek a křižovatek pro autobusy – SO 103 Záliv pro zastávku náměstí T. G. M.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 08.03.2021 09:00
Ulice Sovadinova - přechody a cyklopruhy a Břeclav - křižovatka Sovadinova - Lidická, odbočovací pruh u DDM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2021 22.02.2021 09:00
Dodávka a montáž ozvučení zimního stadionu v Břeclavi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.12.2020 11.01.2021 09:00
Obnova veřejného osvětlení v ulicích Osvobození, Komenského, Havlíčkova, Polní a Hájová v Poštorné
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2020 07.12.2020 09:00
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU, BŘECLAV
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2020 04.02.2021 15:00
ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ S VÍCEÚROVŇOVÝM PARKOVÁNÍM, BŘECLAV
podlimitní Hodnocení 15.10.2020 10.02.2021 15:00
všechny zakázky